Missie e visie

MISSIE

Een ecosysteem van ondernemers bouwen

De transitie van bedrijven, KMO’s en vzw’s naar organisaties van de 21ste eeuw vergemakkelijken

Een disruptieve vloedgolf treft op dit moment onze samenleving met een ongekende snelheid. Zie bijvoorbeeld de vervoerssector: uit onderzoek van de econoom van Stanford Tony Seba en zijn gelijken blijkt dat 95% van de mobiliteitsbehoeften in de VS gedekt zullen worden door “op aanvraag” autonome elektrische auto’s tegen 2030. Op deze manier zal de hele vervoerssector in slechts 12 jaar drastisch veranderd zijn, en de productie van voertuigen zal met 80% zijn afgenomen.

Dit zijn de soort verstoringen waar we voor staan, en die consequenties voor de hele economie hebben. Sommige industrieën zullen verdwijnen, terwijl anderen zullen ontstaan. De eerste industriële revolutie heeft urbanisatie, arbeidsrechten, vrije dagen en betaalde vakantie meegebracht, wat heeft geleid tot de hotel-, toerisme- en amusementsindustrie. 

De tweede revolutie heeft massaconsumptie meegebracht: wat zal de derde revolutie brengen?

Hackathon

De derde revolutie en de behoefte aan duurzame innovatie

We denken dat Jeremy Rifkin heeft gelijk, dat de derde industriële revolutie is begonnen en dat diepgaande veranderingen binnenkort zullen plaatsvinden in onze samenleving.

De eerste en tweede industriële revolutie gebeurden wanneer nieuwe communicatiemiddelen, energie en vervoersystemen convergeerden: stoommachines gestookt met kolen en printers hebben geleid tot de eerste industriële revolutie.

De benzine-aangedreven interne verbrandingsmotor en de telefoon, evenals later de radio en televisie, hebben heleid tot de tweede industriële revolutie en de opkomst van een maatschappij van massaconsumptie.

De derde industriële revolutie zal schoon en verdeeld zijn, gedecentraliseerd en onder de impuls van het internet, van hernieuwbare energie en elektrisch transport zonder bestuurder. De nieuwe industriële revolutie zal nog meer transformerend zijn dan de twee vorige gecombineerd, met de convergentie van andere technologieën die elkaar zullen raken. 

De blockchain, het internet van de dingen en kunstmatige intelligentie, gecombineerd met een nieuw wereldwijd bewustzijn bezorgd over ecologische voetafdruk, zijn bezig een nieuw model voor onze samenleving te creëren.

VISIE

We moeten alles opnieuw – voor het grote doel 

Duurzame innovatie zit in het DNA van transforma bxl

We kunnen ons niet veroorloven om duurzaamheid als een modewoord te beschouwen die aan het einde van een jaarverslag moet vermeld worden. Het is niet alleen een noodzakelijke voorwaarde om de belangrijkste wereldwijde uitdagingen aan te pakken, maar ook een bron van nieuwe kansen. Voor ons is duurzaamheid in een bedrijf een onmisbare factor die we met onze inspanningen verweven om innovatie teweeg te brengen. 

In de hedendaagse wereld moet een opkomende business model, product of dienst duurzaam zijn. Anders is het niet innoverend. Tegenwoordig denken wij dat elke nieuwe dienst of product, elk business model dat pretendeert innoverend te zijn, met twee vragen moet rekening houden: “Wat is mijn impact op de planeet?” en “Wat is mijn impact op de samenleving?”. Als het niet het geval is, dan is het niet echt innoverend.

Net zoals de twee eerste industriële revoluties onze samenleving en de levensstijl van mensen een nieuwe vorm hebben gegeven voor meerdere generaties, zal de huidige revolutie de manier waarop wij onze leven binnen en rondom de steden organiseren fundamenteel veranderen – samen met onze relatie met beleid en bestuur.

Met andere woorden moeten we alles opnieuw uitvinden – voor het grote doel. We zijn ervan overtuigd dat we in de voorhoede van deze transformatie moeten zijn! Weet je nog? We noemen onszelf transforma Brussel, toch.

Hackathon
Hackathon

De behoefte om onze samenleving opnieuw uit te vinden

In hoeverre zal onze samenleving door deze veranderingen beïnvloed worden? Hoe zal onze relatie met werk zich ontwikkelen, en hoe zullen we onze steden besturen?

We hebben het gezien in het verleden: veranderingen in de economie hebben invloed op veranderingen in de samenleving. Meer dan ooit hebben wij als burgers en ondernemers de kans om invloed op onze samenleving te hebben.

Welke gezamenlijke geschiedenis willen we samen schrijven, en welke samenleving willen we bouwen?

De toekomst is veelbelovend en spannend, laten we aan het werk gaan om die te veranderen!

Will je meer weten?

Lees onze geschiedenis op de blog

How we bootstrapped our coworking space – Part 1

Mar 31, 2015

If someone would have told us that one year from the opening of transforma bxl, we would have had an amazing community of 70+ on board, hosted numerous events and workshops..
(Read More..)

How we bootstrapped our coworking space – Part 2

Jan 9, 2017

A year and a half ago, we were notified that we had five days to move out of our coworking space.. What happened next?
(Read More..)

How we bootstrapped our coworking space – Part 3

Mar 28, 2018

3.5 years ago, we embarked on a crazy adventure to launch a coworking space from scratch with no investments to start with. This is the 3rd part of our story
(Read More..)